INFORMACE PRO PRODEJCE

Základní podmínkou účasti na EuroBikeFestu je doručení vyplněné přihlášky ( ZDE formulář ke stažení ) na adresu pořadatele info@ebfproduction.cz. Rozhodnutí o jejím přijetí provádí výhradně pořadatel. Potvrzením přihlášky zašle pořadatel „Smlouvu o krátkodobém pronájmu“, na základě které uhradí nájemce smluvní částku. Stanoviště pro umístění stánku určuje (na základě výše uvedených rozměrů, sortimentu a data doručení) pořadatel. Nájemce může vlastnit pouze vlastní prodejní místo (stánek), k dispozici je pouze přidělené prodejní místo. Prostory konání akce jsou monitorovány soukromou bezpečnostní agenturou. Pořadatel a organizátor nezajišťují ostrahu  jednotlivých stánků ani jeho vybavení proti krádeži.

Sjednaná cena za pronájem je stanovena na základě ceníku. Ceník lze získat na základě vyžádání na elektronické adrese info@ebfproduction.cz.

Všechny stánky musí být postaveny nejpozději ve čtvrtek 28.5.2020 ve 12:00 a odklizeny nejpozději v neděli 31.5.2020 do 20:00, výjimky jsou  možné pouze po předchozí domluvě s pořadatelem.    

Dle velikosti stánku máte nárok na tyto vstupy a služby :

Modul 1 – 50 m2 (šířka 5m, hloubka 10m)
volný vstup pro 2 osoby + jedno auto + elektrická energie 230 V (zásuvka 10A)
pronájem je za období : 28.5.-31.5.2020

Modul 2 – 100 m2 (šířka 10m, hloubka 10m)
volný vstup pro 2 osoby + jedno auto + elektrická energie 230 V (zásuvka 10A)
pronájem je za období : 28.5.-31.5.2020

Součástí nájemného je poskytnutí zboží v hodnotě 1000 Kč (dle dohody, ceny soutěží).

PŘÍPLATKY:
Každá další osoba platí plné vstupné 600,- Kč/os.
Každé další auto do 3,5 tun – 200Kč a nelze jej parkovat v obchodní zóně. 

PODMÍNKY :
Platby 100 % do 10.5.2020
Nebude-li záloha zaplacena v termínu, pronajímatel si vymezuje právo poskytnout určenou plochu jinému zájemci a zamítnout vstup nájemce do areálu. Nájemce je povinen uhradit kauci za zapůjčení redukce v hodnotě 500,-Kč. Je nutno si vzít s sebou minimálně 20 m prodlužovacího kabelu na elektro přípojku. Odběr elektřiny je určen výhradně pro provoz stánku, nikoliv pro občerstvování ( vařiče, rychlovarné konvice apod.) !!! 

Vstupenky zakoupené do 15.4. zůstávají v platnosti pro nový termín.

MENU